Studio 15 takođe nudi usluge na polju video produkcije.

Studio 15 raspolaže Jimmy Jib Triangle kranom, koji je tehnički standard u televizijskoj, muzičkoj i filmskoj industriji širom sveta. Jimmy Jib Triangle je prenosivi kran koji se može skratiti (do 2m) ili produžiti (do 8m) u zavisnosti od potreba snimka.

Studio 15 je autorizovani vlasnik krana Jimmy Jib za Srbiju.

 

 

Arm
Reach

Max camera lens height

Tail
Length

Total
length

Operating
Platform
size

Roof
clearance

Underslung Overslung
Super Plus 8 m 7.3 m 8.5 m 2.0 m 10.0 m 2.5 m 2.2 m
Super 6 m 5.8 m 7.0 m 2.0 m 8.0 m 2.5 m 2.2 m
Giant Plus 5 m 5.0 m 6.2 m 2.0 m 7.0 m 2.5 m 2.2 m
Giant 4 m 4.3 m 5.5 m 1.2 m 5.2 m 2.0 m 2.2 m
Standard Plus 3 m 3.5 m 4.7 m 1.2 m 4.2 m 2.0 m 2.2 m
Standard 2 m 2.8 m 4.0 m 1.2 m 3.2 m 2.0 m 2.2 m

 

Pogledajte naš kran u akciji...

;

 

Za sve dodatne informacije, stojimo vam na raspolaganju.

Copyright © Studio 15